Strona główna

 

REGULAMIN
zajęć nauki pływania dla dzieci od 3 miesięcy do 6 lat

1. Uczestnicy zajęć nauki pływania od niemowlaka do przedszkolaka zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu zajęć i regulaminu pływalni.
2. W zajęciach biorą udział dzieci w wieku niemowlęcym i przedszkolnym, tj. od 3 miesiąca do 6 lat.
3. Dzieci uczestniczą w zajęciach pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego (na jedno dziecko przypada jeden rodzic lub opiekun).
4. Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy wiekowe.
5. Ilość uczestników w grupie wynosi od 5 do 8 dzieci.
6. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu: 30 minut w wodzie + 30 minut na przygotowanie malucha do zajęć i po zajęciach.
7. Przed przystąpieniem do zajęć dzieci muszą posiadać zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do zajęć w wodzie lub rodzice podpisują oświadczenie, że dziecko nie ma przeciwwskazań do zajęć w wodzie.
8. Karnety na zajęcia są imienne, wystawione na konkretny dzień i godzinę zajęć. Data ważności karnetu również jest wystawiona. Karnetu nie wolno udostępniać osobom trzecim.
9. Odbiór karnetu następuje po dokonaniu opłaty za kurs.
10. Koszt kursu dla dzieci do 3 lat (10 zajęć) wynosi 380,00 złotych. Koszt kursu dla dzieci od 3 do 6 lat (10 zajęć) wynosi 314,00 złotych.
11. W przypadku uczestnictwa w tym samym kursie więcej niż 1 dziecka z rodziny przysługuje 20% zniżki na drugie i następne dziecko.
12. Kurs obejmuje 10 zajęć.
13. W ciągu roku organizowane są 3 kursy:
     I – od stycznia do marca
     II – od kwietnia do czerwca
     III – od października do grudnia
14. W przypadku niepełnej ilości osób w grupie, organizatorzy wprowadzają bilet jednorazowy w cenie 40,00 złotych.
15. Uczestnicy zajęć z wykupionym kursem mają zagwarantowane miejsce w kolejnym kursie pod warunkiem zgłoszenia tego faktu w kasie pływalni najpóźniej w dniu ostatnich zajęć i dokonania opłaty.
16. Ilość miejsc w grupie jest ograniczona, decyduje kolejność zapisów.
17. Przy zapisie należy dokonać wpłaty i podać: imię i nazwisko dziecka, adres, wiek oraz tel. kontaktowy i e-mail.
18. Istnieje możliwość odrabiania 2 zajęć (instruktor wyznacza termin zajęć). Zajęcia należy odrobić do końca trwania kursu na który wystawiony został karnet. Zajęcia nie przechodzą z kursu na kurs.
19. W wyjątkowych sytuacjach (np. zawody, awaria na pływalni) uczestnicy zostają poinformowani o odwołaniu zajęć (jeśli tylko jest to możliwe) sms-em, e-mailem, dlatego uczestnicy proszeni są o sprawdzanie swoich komórek lub poczty elektronicznej przed każdymi swoimi zajęciami. W takich sytuacjach następuje przedłużenie kursu lub zwrot pieniędzy za daną lekcje – o czym decydują organizatorzy zajęć.
20. W przypadku gdy dziecko ma więcej niż 2 nieobecności w zajęciach, rodzic jest zobowiązany do udokumentowania nieobecności dziecka. Brak dokumentacji skutkuje utratą możliwości odrobienia zajęć w dodatkowym terminie.
21. Osoby które zrezygnują z udziału w kursie, otrzymują zwrot pieniędzy za nie odbyte lekcje do końca kursu. Pieniądze będą zwracane po wcześniejszym zgłoszeniu rezygnacji w formie pisemnej. Rezygnacje należy zgłosić najpóźniej na 7 dni przed kolejnymi zajęciami, w innym przypadku klient ponosi dodatkowo koszt jednych zajęć.
22. Dzieci do 3 lat pływają w specjalnych pieluchach przeznaczonych do pływania. Pieluchy są jednorazowego użytku.
23. Zabrania się zdejmowania dzieciom pieluch w basenie lub na niecce basenowej.
24. Osoby robiące zdjęcia, nagrywające filmy podczas zajęć, proszone są o posiadanie stroju sportowego: klapki przeznaczone tylko wyłącznie na basen, spodenki, koszulka. W innym przypadku będą usuwani z niecki basenowej.
25. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka przed przystąpieniem do kursu podpisują oświadczenie (tak lub nie) na wyrażenie zgody do robienia zdjęć oraz nagrań, wizerunku dziecka oraz własnego w trakcie zajęć nauki pływania.

Miejski Ośrodek Sportu  i Rekreacji 
w Janowie Lubelskim