Strona główna Pliki do pobrania  Poprzednia strona

 

1. Druk zamówienia usług krytej pływalni

 

2. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zdolności dziecka do uczestniczenia w zajęciach
    z powszechnej nauki pływania.

 

   

 

Miejski Ośrodek Sportu  i Rekreacji 
w Janowie Lubelskim