Strona główna

 

 

Regulamin jacuzzi Pływalni „Otylia”

1. Wejście do wanny jacuzzi może się odbywać wyłącznie od strony uchwytów.
2. W wannie jacuzzi może przebywać jednocześnie nie więcej niż 4 osób.
3. Zaleca się pobyt w wannie nie dłuższy niż 15 min.
4. Dzieci do lat 7 mogą przebywać w wannie wyłącznie pod opieką prawnych opiekunów - osób dorosłych.
5. Kąpiel w wannie odbywa się jedynie w pozycji siedzącej.
6. Korzystającym z jacuzzi nie wolno powodować sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla siebie i innych osób.
7. Wszelkie nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłosić dyżurującemu ratownikowi.

Miejski Ośrodek Sportu  i Rekreacji 
w Janowie Lubelskim